AUKTION

EMELIE SUNDBERGS INSAMLINGSSTIFTELSE FÖR KVINNLIGA SKORSTENSFEJARE

Denna fond är för att vårda Emelies önskan om att fler kvinnor blir skorstensfejare. Emelie älskade sitt arbete som Sotare. Under våren 2017 blev hon gesäll. Hon fick sitt gesällbälte den 20 januari 2017, vilket hon bar med stolthet.

Emelie fick sitt gesällbrev postumt den 27 april 2017, drygt två månader efter sin bortgång.

Auktionen hålls för att insamla medel till stöd för att hjälpa unga kvinnor att verka i och utbilda sej till skorstensfejare i Sverige. Vill ni skänka något till auktionen så kontaktar ni mikael.sundberg@sundsvalssotaren.se

This fund is to nurture Emelie’s wish for more women to become chimney sweeps. Emelie loved her work as a sweep. In the spring of 2017, she became a companion. She received her journeyman belt on January 20, 2017, which she wore with pride.

Emelie received her companion letter posthumously on April 27, 2017, just over two months after her death.

The auction is held to raise funds to support young women working in and training as chimney sweeps in Sweden. If you want to donate something to the auction, please contact mikael.sundberg@sundsvalssotaren.se https://www.facebook.com/emelisundbergsstiftelse